Privacy Policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Senses kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Senses , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Senses verstrekt.Senses kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Mogelijke aanvullende persoonsgegevens die Senses verwerkt zijn:

– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– Bedrijfsnaam

Waarom Senses gegevens nodig heeft

Senses verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van overeenkomsten/aanvragen, verwerking van bestellingen, het incasseren van betalingen, optimaliseren van de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Senses kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit één of meerdere overeenkomsten zoals:

– individuele begeleiding bij verwerking van trauma en jeugdtrauma
– groeps-/teambegeleiding
– gastdocent, -spreker, -college

Indien u een gesloten overeenkomst bij ons heeft kunnen uw persoongegevens gebruikt worden voor:

-Factureren (indien van toepassing)
-Informeren over overeenkomsten of belangrijke wijzigen in en rondom deze overeenkomsten of waar deze op van toepassing zijn.
-Besteldoeleinden zoals het makkelijk opnieuw bestellen van een product wanneer u opnieuw bij ons besteld.

Hoe lang Senses gegevens bewaart

Senses bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bent u met ons tot een overeenkomst gekomen nu of in het verleden. Dan worden u gegevens niet langer dan 7 jaar bewaard. Hierbij gaat het alleen om de gegevens die in de documenten zijn opgenomen die we volgens de wettelijke bewaarplicht verplicht zijn te bewaren.

Externe diensten waarmee persoonsgegevens gedeeld worden

– Google Analytics bewaard uw gegevens 14 maanden waarna deze automatisch verwijderd worden. Het privacybeleid van Google Analytics kunt u hier lezen.

– Facebook bewaard gegevens die zijn gekoppeld aan je account tot het moment dat je account wordt verwijderd, tenzij Facebook deze gegevens niet langer nodig heeft voor het aanbieden van de door Facebook aangeboden producten en diensten. Het privacybeleid van Facebook kunt u hier lezen.

Delen met anderen

Senses verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt voor de volgende doeleinden:

– Boekhouding
– Het aanbieden van advertenties die het beste bij u als bezoeker passen
– Zelf aanvullen

 In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Senses worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Senses gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Senses maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Senses bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Senses te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Senses heeft hier geen invloed op.

Senses heeft Google geen toestemming gegeven om via Senses verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social Media Plugins

Senses​​​​​​​ maakt gebruik van Social Media koppelingen waarbij er persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden om u een zo goed mogelijke ervaring te bieden en speciaal op u afgestemde advertenties te tonen. Verder maakt Senses​​​​​​​ gebruik van een aantal plugins op de website waarbij het IP-adres (van uw computer) gedeeld wordt. Deze plugins zijn voornamelijk bedoeld om de veiligheid te waarborgen en u een zo optimaal werkende website aan te bieden.

Gegevens die worden gedeeld met derden worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van het doel. Na het afronden van de werkzaamheden of na de beëindiging van de overeenkomst worden de gegevens verwijderd zodra dit toelaatbaar is.

Senses​​​​​​​ waarborgt alle gegevens zo veilig mogelijk op te slaan. Senses​​​​​​​ verwacht dit ook van derden aan wie de gegevens gedeeld worden. Echter heeft Senses​​​​​​​ hier verder geen invloed op of zeggenschap in. Gegevens die aan derden gedeeld worden zijn wettelijk verplicht of noodzakelijk in verband met de overeenkomst. Gegevens die gedeeld worden met derden worden zoveel mogelijk geminimaliseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected], Senses​​​​​​​ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren en uitvoeren indien van toepassing.

Senses​​​​​​​ behoudt het recht om eventuele persoonsgegevens te bewaren indien dit wettelijk verplicht is tot de datum dat de bewaarplicht voldaan is, of het niet langer wettelijk verplicht is.

Beveiligen

Senses​​​​​​​ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Senses​​​​​​​ maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Senses​​​​​​​ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Senses​​​​​​​ op via [email protected] Deze website is een website van Senses​​​​​​​.

Senses​​​​​​​ is als volgt te bereiken:

Postadres: F. Nightingalestraat 50​​​​​​​ 5914WK Venlo​​​​​​​
Vestigingsadres:F. Nightingalestraat 50​​​​​​​ 5914WK Venlo​​​​​​​
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: ​​​​​​​74378716

E-mailadres: [email protected]​​​​​​​
Telefoonnummer: 0682234966

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.